Niestandardowe wsparcie doradczo-szkoleniowe dla firm mikro, małych i średnich z programu POWER w 2018 roku

Dynamiczny rozwój biznesu od strony technologicznej przy narastającym braku kadr i jednoczesnym wyraźnym wzroście wymagań i przewartościowaniem potrzeb przez nowe pokolenia pracowników związanych nie tylko z pracą, spowodował że pojawiły się potrzeby ponadstandardowego doradztwa i szkoleń szytego na miarę. Coraz więcej firm prywatnych znacząco rośnie, co rodzi potrzebę internacjonalizacji działań (zdobywania nowych rynków), albo delegacji władzy

Dotacje UE w 2018.

DOTACJE UE w 2018 ROKU – BĘDZIE WYSYP NABORÓW! – PROGRAMY KRAJOWE PO IR i POWER Rok 2018 będzie obfitował w ogromną ilość konkursów dotacyjnych, w porównaniu do lat 2014-2017. Wynika to z faktu, że jest to rok, który będzie stanowił o wysokości środków jakie „zatrzymają” poszczególne Państwa członkowskie z wstępnie przyznanych na obecną 7

Nowy obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.

Ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”) wprowadzono szereg zmian dotyczących obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej już od 01.10.2018 r. Ww. Ustawa, co do zasady wejdzie w życie 15.03.2018 r., przy czym w przypadku

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Od stycznia tego roku JPK obowiązuje wszystkich, nawet mikro przedsiębiorców. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)? Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax—SAF-T), to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych przedsiębiorcy poprzez bezpośredni export danych, zawierający informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) ułatwiający jego przetwarzanie. Jaki jest

RODO: Idą zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych. styczeń 18, 2018

Co to jest RODO? Od 25 maja 2018 r. zaczną w Polsce obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO lub GDPR). Powyższe rozporządzenie na nowo